top of page

Vernisafname

Vernis dient ter bescherming van de oorspronkelijke verflaag aangebracht te worden. Echter, door de jaren heen treedt er een vergeling op van de natuurlijke harsen die in de vernis zitten. De vernis geeft dan dikwijls ook geen goede bescherming meer en moet dan vervangen worden.

vernis2.jpg

Dit schilderij van de meester Nicolaas Roosenboom ziet u in 3 fasen van reiniging. Geheel links; ontdaan van oppervlakte vuil en vernis, in het midden; ontdaan van oppervlakte vuil en aan de rechterzijde met het vuil en de vergeelde vernis van ongeveer 50 jaar niet reinigen erop.

Roosenboom vuil

vernis3.jpg

Roosenboom schoon

bottom of page